Domfas

Boja za fasade

 

Boja za vanjske zidove (fasade) izrađena od akrilnih emulzija, potrebnih punila i aditiva otpornih na svjetlost i utjecaj atmosferilija.

Proizvodi se u standardnoj bijeloj boji a njegova baza pogodna je za nijansiranje Damaco tinting sustavom, sa pigmentima stabilnih tonova.
Površina za premazivanje treba biti suha, čvrsta i bez isoljavanja a uobičajeno je nanositi dva premaza.
Preporuča se i upotreba temeljnog premaza “Damaco 1.podloga za fasadnu boju”.

Razrjeđuje se sa vodom do 10 %.
Nanosi se na fasade strojno ili s pomoću valjaka i četaka.
Rok uporabe 12 mjeseci. ČUVATI OD SMRZAVANJA